decoration

Storno podmínky

Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka (stornopoplatky)

Zákazník má právo před zahájením kempu (tábora) stornovat svou přihlášku. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno na email sportovni.mestecko@gmail.com.

Ve všech případech, kdy dojde ze strany zákazníkova ke stornu kempu si Sportovní městečko, z.s. účtuje odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny kempu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Celá záležitost bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od doručení písemné žádosti. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků). Výše odstupného je uvedena za osobu! Minimální výše jakéhokoli odstupného je 1.000 Kč / osoba.

Výše odstupného (min 1000 Kč) závisí na době, kdy byl písemně přijat požadavek zákazníka na storno (zrušení) kempu. Zrušení kempu (výše storno poplatků): 

  • Více než 50 dní před odjezdem => 1000 Kč (základní stornopoplatek).

  • Více než 49-35 dní před odjezdem => 25 % ceny kempu.

  • Více než 34- 24 dní před odjezdem => 50 % ceny kempu.

  • Více než 23-16 dní před odjezdem => 75 % ceny kempu.

  • Více než 15 - 8 dnů před odjezdem => 90 % ceny kempu

  • Méně než 7 dnů před odjezdem => 100 % ceny kempu.

Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, má se za to, že tato služba (pojištění) je čerpána od podpisu Smlouvy jako celek (respektive přihláška účastníka na kemp). V případě storna kempu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani nespadá do výpočtu odstupného - služba je čerpána a dodavateli uhrazena v plné výši. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd). Stornopoplatky budou aplikovány na všechny osoby, které požádají o zrušení zájezdu a vrácení zálohy resp. celé částky kempu.


Storno podmínky fotbalové turnaje

Zákazník má právo před zahájením turnaje stornovat svou přihlášku. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno na email sportovni.mestecko@gmail.com.

Výše odstupného závisí na době, kdy byl písemně přijat požadavek zákazníka na storno (zrušení) turnaje. Zrušení turnaje (výše storno poplatků): 

  • Více než 11 dní před zahájením turnaje -> plná částka (1500,-).

  • Storno 10 - 4 dní před zahájením turnaje -> 1000,- (v případě, že si tým najde náhradu -> obdrží plnou částku)

  • Storno 3 - 0 dní před zahájením turnaje -> 100% storno poplatek (v případě, že si tým najde náhradu -> obdrží startovné zpět)